Mooij Wonen
Image default
Huiseigenaren

Ik ga verhuizen! Hoe lever ik mijn woning op?

Verhuizingen laten veel vragen opkomen. Een van die vele vragen is; Hoe lever ik mijn woning op? Op deze vraag zijn veel antwoorden te geven, omdat het per verhuisbedrijf verschilt en u verschillende mogelijkheden heeft in het opleveren. Om al deze antwoorden voor u op een rijtje te zetten, heeft Van Gastel Verhuizingen een blog geschreven.

Opleveren zoals staat in huurovereenkomst

Bij het opleveren van een woning is het de taak aan u, de huurder, om de woning op te leveren zoals is opgesteld in de huurovereenkomst. Belangrijk is dat u dit nog even goed doorleest en duidelijk heeft wat er van u verwacht wordt. Wanneer u schriftelijke toestemming heeft gekregen voor veranderingen, hoeft u deze niet te verwijderen, behalve als anders is afgesproken. Uiteraard vallen dingen die een normale slijtage hebben opgelopen hierbuiten.

Regels verschillende contracten

Het hangt af aan wanneer uw contract is ingegaan of er andere regels gelden. Deze splitsing zit bij contracten van vóór 1 augustus 2003 en contracten ná 1 augustus 2003. Voor de contracten ervoor geldt dat bij oplevering zonder opnamestaat, u ervanuit mag gaan dat de woning bij het begin in goede staat was en dat u dit ook moet aanhouden. Bij de oplevering mét opnamestaat mag u ervanuit gaan dat de woning in goede staat is opgeleverd, behalve de punten die blijken uit de opnamestaat. De bewijslast van de staat van de woning ligt hierbij bij de huurder.

Bij contracten ná 1 augustus 2003, geldt dat de bewijslast is omgekeerd. Bij oplevering zonder opnamestaat, mag u de woning opleveren zoals deze is. Bij oplevering met opnamestaat, moet u de woning opleveren zoals in de opnamestaat beschreven staat. Wanneer er een object normale slijtage heeft, hoeft u dit niet te repareren, maar als dit niet zo is, is het aan u om te bewijzen dat het al slijtage bevatte.

Procedure

De verhuurder is verantwoordelijk voor het herstellen van bepaalde zaken. Hierdoor moet de verhuurder zowel een voor- als eindinspectie houden. Bij de voorinspectie moet de verhuurder duidelijk aan u laten weten welke zaken hersteld moeten worden en welke kosten in rekening gebracht worden wanneer dit niet gedaan wordt. De tijd tot de eindinspectie duurt normaal gesproken 1-2 weken, maar hier is geen vaste regel voor.

Wij helpen u graag met het klaarmaken van uw huis of het helpen verhuizen! Interesse? Neem contact op met verhuisbedrijf Etten-Leur of verhuisbedrijf Bergen op Zoom.

https://www.vangastelverhuizingen.nl/