Mooij Wonen
Image default
Woning huren

Goede huurrecht advocaat

Het huurrecht is een specifiek onderdeel binnen het civiel recht (oftewel burgerlijk recht). Veel mensen denken bij huurrecht aan het huren van een kantoor, winkel of van een woning. Maar het huurrecht omvat nog veel meer dan dat. Alle soorten huurcontracten vallen namelijk onder het huurrecht zoals het huren of verhuren van kleding, een auto of een fiets. In boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (titel 4, artikel 201) staat huurrecht als volgt beschreven: “Huur is de overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder, zich verbindt aan de andere partij, de huurder, een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie.”

Huurkwesties laten oplossen door een huurrecht advocaat

Het huurrecht typeert zich door de vele kwesties die kunnen ontstaan. Vaak zijn de verhuurder en huurders niet op de hoogte van alle verplichtingen en rechten. Is het bijvoorbeeld mogelijk dat een verhuurder uit het niets de huur mag verhogen of op mag zeggen? Wie is er bij het huren van een woning nou eigenlijk verantwoordelijk voor het onderhoud? Diverse huurkwesties zijn het beste op te lossen door middel van het inschakelen van een goede huurrecht advocaat. Hieronder staan een aantal frequente thema’s binnen het huurrecht.

Huurprijswijzigingen

De regels voor het wijzigen van de huur verschillen van elkaar als het gaat om het huren van een bedrijfsruimte of een woning. De verhuurder mag, indien dit in de huurovereenkomst staat, de huur 1x per 12 maanden verhogen. Als er verbeteringen aan de woning zijn aangebracht dan mag de verhuurder een tussentijdse verhoging doorvoeren. Bij het huren van een bedrijfsruimte dan mogen beide partijen in samenspraak zelf afspraken maken over het wijzigen van de huur.

Ontbinding huurovereenkomst

Een huurder van een woning is verplicht om de maandelijkse huur te betalen aan de verhuurder. Mocht de huurder hierin verzuimen dan kan via de rechter een ontbindingsprocedure worden gestart. Bij een structurele huurachterstand kan er ook worden gekozen voor een tussentijdse ontbinding van de huurovereenkomst. Bij het huren van een bedrijfsruimte zijn er andere regels van toepassing.

https://advocatenkantoren.nl